Samen voor een beter en schoner milieu!

Over Green Hybrids

Green Hybrids is ontstaan vanuit de passie voor Duurzame Groene Energie. Moeder natuur biedt ons de mogelijkheid om het hele seizoen door uit wind en zon groene energie op te wekken. Door deze energie ook op te slaan in de piektijden, zowel bij opwekken als verbruik (Peak Shaving) bieden wij bedrijven maximale efficiëntie in het gebruik van wind- en zonenergie. Er zijn een aantal belangrijke argumenten te noemen om niet te salderen;

Uw eigen groene energie beheren en voor 100% zelf benutten.

Wij veranderen mee in een snel veranderende wereld.

Onze missie

“Het energiemanagement voor bedrijfsgebouwen, industrie en bouwplaatsen op zo’n manier inrichten zodat de ideale balans ontstaat in het opwekken, de opslag en het verbruik. Het doel is dat met onze producten het maximale rendement uit het energiesysteem wordt gehaald.”
Waar we voor staan en waar we voor gaan!

Onze visie

De wereld verandert en hierdoor ook de vraag naar energie. We verbruiken steeds meer energie en de behoefte om dit duurzaam te doen ontwikkelt van een wens naar een maatschappelijk doel. Met onze producten willen wij een essentiële bijdrage leveren aan het behalen van deze doelen door;

Ons uitgangspunt is; zo min mogelijk salderen en zo veel mogelijk échte groene stroom kunnen gebruiken. Green Hybrids introduceert voor de zakelijke markt een compleet zon- en windenergiesysteem om zelfvoorzienend te kunnen zijn.